Antonie Gerardus de Jong    English

Nederlandse schilder - 2e generatie Haagse School, later Nederlandse impressionist
1860-1932

 

 

de Jong Gallery

Achtergrond

de Jong Tijdgenoten