Antonie Gerardus de Jong  

Nederlandse schilder - 2e generatie Haagse School, later Nederlandse impressionist
1860-1932

 

 

de Jong Gallery

Achtergrond

de Jong Tijdgenoten

de Jongs landschappen stammen uit zijn lichtere, impressionistische periode.